• Mohamed Morowa

MGENI WETU RAMADHANI

Updated: May 13, 2018


Karibu Ramadhani


Gharibu wetu kongoni, muini kwetu ingia

Sana tulikutamani, kutwa twakufikiria

Leo tuko furahani, kwa nderemo kurubia

Karibu mgeni wetu, mtukufu Ramadhani


Ramadhani tufungeni, matamanio tuwate

Kanuni tufuateni, ili fadhila tupate

Isilamu pulikani, nyiradi nyingi tuvute

Karibu mgeni wetu, mtukufu Ramadhani


Mwezi ulo na neema, mtukufu Ramadhani

Thalathini siku njema, tushindeni ibadani

Tutende matendo mema, kumridhisha Manani

Karibu mgeni wetu, mtukufu Ramadhani


Ni mwezi wa mavunoni, mwezi uso na hasara

Quruani tusomeni, na wingi wa maghufira

Na swala tuziswalini, kwa kuitendesa ghera

Karibu mgeni wetu, mtukufu Ramadhani


Kuna usiku mmoja, ni bora hauna shaka

Huja mwaka mara moja, Ramadhani ikifika

Ukiomba zako haja, huwa zatakabalika

Karibu mgeni wetu, mtukufu Ramadhani


Laila tul kadiri, ndo usiku wa baraka

Wala hauna dosari, wanashuka Malaika

Mola kauweka siri, tupate kuwajibika

Karibu mgeni wetu, mtukufu Ramadhani


Maovu mwetu moyoni, wala tusiyakubali

Yanaletwa na shetwani, saumu aibatili

Kwa jaa tuyatupeni, yanaunguza amali

Karibu mgeni wetu, mtukufu Ramadhani


Zakula tuzipikeni, nyoyo zetu kuziridhi

Tuleni kwa wasitani, afiya kuihifadhi

Isirafu tuwateni, Qudusi tusimuudhi

Karibu mgeni wetu, mtukufu Ramadhani


Zaka tusisahauni, kwa kiwango tutoeni

Wala tusibagueni, wenye haja kuwahini

Mayatima tuwapeni, pamwe nao masikini

Karibu mgeni wetu, mtukufu Ramadhani


Wetu mweni la khatima, tunamuomba Manani

Atupe afiya njema, tuifunge Ramadhani

Na kila lililo jema, lifike kwetu miini

Karibu mgeni wetu, mtukufu Ramadhani


92 views1 comment

Recent Posts

See All

© 2018 Designed by Malkia Digitech.

AL-YUSRA  RESTAURANT Bldg.

Banda Close

Opposite McMillan Library

Near Nation Centre

P. O. Box 18780 00100

Nairobi, KENYA.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

For Passport photos in Nairobi CBD
Tel: +254 721 9000-27

         +254 0728 809 472